Retour & reparatie

Een product moet in goede staat verkeren en, bij normaal gebruik, naar behoren functioneren. Als u een product  hebt ontvangen waarbij dit niet het geval is bieden wij natuurlijk een passende oplossing. Dit is afhankelijk van het product en evt. garantievoorwaarden.

Retour aanmelden

Telefonisch

Neem contact op met onze klantenservice via +31+546 666 666.
Houdt hierbij de gegevens van uw product bij de hand. Onze medewerkers zullen samen met u de retourmelding bespreken.
U ontvangt van Bio Enterprise een retourformulier die bij het te retourneren artikel moet worden gevoegd.

Via email:

Stuur een mail naar info@bio-enterprise.nl

Vermeld duidelijk in de mail om welk product (of producten) het gaat. Geef in de mail ook aan waarom het product wordt aangeboden als retour. Vergeet ook niet om merk en type-aanduiding mee te geven. Een medewerker van de klantenservice neemt contact met u op om het retour te bespreken.

Let op: Retouren en of reclamaties dienen binnen 8 dagen aangemeld te worden. Meldingen buiten die periode worden belast met behandelingskosten, 10% van de aankoopwaarde van betreffend product. 

Reparatie aanmelden

Telefonisch

Neem contact op met onze klantenservice via +31+546 666 666.
Houdt hierbij de gegevens van uw product bij de hand. Onze medewerkers zullen samen met u de reparatiemelding bespreken.
U ontvangt van Bio Enterprise een reparatieformulier. Deze stuurt u samen met het te repareren artikel op naar:

Via email:

Stuur een mail naar info@bio-enterprise.nl

Vermeld duidelijk in de mail om welk product (of producten) het gaat. Geef in de mail aan waarom het product wordt aangeboden als reparatie. Vergeet ook niet om merk en type-aanduiding mee te geven. Een medewerker van de klantenservice neemt contact met u op om de reparatie bespreken.

Valt uw product binnen de garantietermijn, dan wordt deze kostenloos gerepareerd of vervangen (indien nodig).

Indien uw product buiten de garantietermijn valt, worden er reparatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden vooraf aan u kenbaar gemaakt. Indien u besluit om de reparatie te annuleren, wordt aan u € 9,= onderzoekskosten berekend. Besluit u om de reparatie niet door te laten gaan maar een vervangend product aan te schaffen, vervallen uiteraard de onderzoekskosten.

Let op: Retouren en/of reparaties zonder formulier worden niet in behandeling genomen. Het product hoort in originele staat te worden aangeboden; schoon, onbeschadigd, ongestickerd en onbeschreven. Bio Enterprise behoudt het recht om retouren en/of reparaties te weigeren.